News-Book.net не носи абсолютна никаква отговорност за изразените от читателите/потребителите мнения и/или коментари. Всеки читател/потребител, който публикува мнение и/или коментар под публикация/статия в News-Book.net като свободен посетител, или чрез регистрацията си от Фейсбук, декларира, че се съгласява с Общите условия за ползване на сайта News-Book.net

Материалите в сайта са защитени от Закона за авторското право. В дух на коректност и толерантност позволяваме на всеки, който иска да използва наша информация или публикации, да направи това свободно, при едно единствено изрично условие – да цитира източника като News-Book.net.

Очакваме Интернет медиите, блоговете и всички уеб издания да спазват наложилият се в международен мащаб стандарт за коректност при цитиране на информация в уеб сайтове, като да поставят хипервръзка (link) към News-Book.net, когато използват наши материали, части от публикации или каквото и да било новинарско съдържание.


Terms of Use – News-Book.net

News-Book.net bears no responsibility whatsoever for comments and / or comments expressed by readers / users. Any reader / user who publishes comments and / or comments under a post / article in News-Book.net as a free visitor or by registering from Facebook and other social media, declares that they agree to the Terms of Use of the News-Book.net

The materials on the site are protected by copyright law. In the spirit of correctness and tolerance, we allow anyone who wants to use our information or publications to do so freely, under a single explicit condition – quoting the source as News-Book.net.

We expect Internet media, blogs, and all web publications to comply with the internationally established standard of honesty in citing information on websites by linking to News-Book.net when using our materials, segments of publications, any other news content.